Naturvårdsverket

Naturvårdsverket
Kategori
Kort beskrivning
Naturvårdsverket är en svensk myndighet som ansvarar för att driva och implementera miljö- och naturvårdsfrågor på nationell nivå.
Beskrivning


Verket verkar för att bevara och skydda miljön, bevara biologisk mångfald, främja hållbar användning av naturresurser och bekämpa miljöförstöring. Naturvårdsverket utför forskning, utvecklar policys, ger råd och tar initiativ för att främja miljömedvetenhet och hållbarhet i samhället. Dess uppdrag är att bidra till en hållbar och balanserad utveckling för att säkerställa en god livsmiljö för nuvarande och framtida generationer.

Taggar

Send Message

Skriv gärna en kommentar

Kommentera

Webbs
Logo