Miljö

Energimyndigheten
Kategori
Kort beskrivning
Energimyndigheten är en svensk statlig myndighet som arbetar för att främja hållbar och effektiv energianvändning. De driver initiativ och projekt för att öka energieffektivitet, främja användning av förnybar energi och minska klimatpåverkan.
Beskrivning


Energimyndigheten ger råd, stöd och finansiella resurser till företag, kommuner och privatpersoner för att främja energiomställning och innovation. De ansvarar även för att övervaka och rapportera energistatistik samt utveckla energirelaterade policys och regler. Energimyndigheten spelar en viktig roll i att främja Sveriges övergång till en hållbar och klimatvänlig energisektor.

Taggar
Naturvårdsverket
Kategori
Kort beskrivning
Naturvårdsverket är en svensk myndighet som ansvarar för att driva och implementera miljö- och naturvårdsfrågor på nationell nivå.
Beskrivning


Verket verkar för att bevara och skydda miljön, bevara biologisk mångfald, främja hållbar användning av naturresurser och bekämpa miljöförstöring. Naturvårdsverket utför forskning, utvecklar policys, ger råd och tar initiativ för att främja miljömedvetenhet och hållbarhet i samhället. Dess uppdrag är att bidra till en hållbar och balanserad utveckling för att säkerställa en god livsmiljö för nuvarande och framtida generationer.

Taggar
Webbs
Logo