Bolån

Lägg om dina bolån i tid

Att ha ett bolån är ingenting konstigt – tvärtom är det någonting som de allra flesta har i vuxen ålder. Det kommer däremot med en viss typ av ansvar, nämligen att se till att kontinuerligt hålla bolånet i bästa skick genom återbetalningar och ekonomisk planering. En del i denna planering kan vara att titt som tätt se över sitt bolån och lägga om det. Men […]

Företagslån eller privatlån

Företagslån eller privatlån till Aktiebolaget

I grunden skiljer sig inte ett företagslån mot något annat lån. Det handlar om att låna pengar som sedan ska betalas inom en viss avtalad period. Men samtidigt kan företagslån inte likställas med privatlån vilket beror på att det finns vissa konkreta skillnader. Det är även detta som gör att man bör jämföra företagslån på ett annat sätt än privatlån. Säkerhet och krav för företagslån […]

Arbetslöshetskassa

Får du behålla ditt arbete?

Att ha arbete ser nog de flesta av oss som närmast en självklarhet.  Men om man tittar på arbetslöshetsstatistiken blir man snabbt varse att jobb inte är någon gudagiven mänsklig rättighet. Enligt den officiella statistiken är idag omkring 8% öppet arbetslösa i Sverige, men den faktiska siffran är avsevärt högre och ligger på omkring 18-19%. I Spanien är denna uppe i omkring 25%, vilket innebär att var […]