Företagslån eller privatlån

Företagslån eller privatlån till Aktiebolaget

I grunden skiljer sig inte ett företagslån mot något annat lån. Det handlar om att låna pengar som sedan ska betalas inom en viss avtalad period. Men samtidigt kan företagslån inte likställas med privatlån vilket beror på att det finns vissa konkreta skillnader. Det är även detta som gör att man bör jämföra företagslån på ett annat sätt än privatlån.

Kwikspark Företagslån

Säkerhet och krav för företagslån

Privatlån namnges ofta som ”lån utan säkerhet”. Detta är något felaktigt då den personliga ekonomin är tryggheten för banken för att de ska få tillbaka pengarna. De som har mycket låg inkomst kan exempelvis bli nekad lån. Fler grundläggande tips om lån.

För företagslån är andra faktorer som avgör om lånet blir beviljat eller inte. En del banker ser på balans- och resultaträkning och detta även över flera år. Detta inte minst om det handlar om större summor. Samtidigt finns det låneföretag som enbart ser till de föregående månadernas omsättning. I dessa fall är det mindre summor som lånas ut.

Kraven varierar i storlek

Kravet varierar därmed helt och hållet på vilket summa som ska lånas och hur snabbt denna summa sedan ska betalas tillbaka.

När det kommer till säkerheten finns det även flera alternativ. Ett är att det enbart är företaget som är säkerheten. Skulle banken inte få in pengarna kan konkursansökan skickas in. Men all risk ligger på företagen.

OPR Företagslån

Mindre företagslån & snabblån

Många företag som erbjuder mindre företagslån kräver däremot även en personlig borgen för lånet. Det är ett företagslån men där personen som tecknat lånet även är betalningsskyldig. I detta fall är det inte bara företaget som kan tvingas betala utan även den enskilda personen. Andra sätt att öka likviditeten är att teckna kostsamma krediter, så som snabblån eller kreditkort. Detta är dock endast en lösning som fungerar under mycket korta perioder, när behovet av likvida medel är stort.

Just detta tudelade ansvar är det som främst skiljer privatlån mot företagslån.