Sportfiske

Sportfiskarna
Företag
Kategori
Kort beskrivning
Sportfiskarna är Sveriges största fiskeorganisation och arbetar för att främja sportfiske och bevara fiskbestånd och vattenmiljöer.
Beskrivning


Organisationen driver projekt och initiativ för att förbättra fiskemöjligheter och arbetar för att skydda hotade fiskarter. Sportfiskarna ger ut information, erbjuder utbildningar och kampanjer för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbart fiske och vattenmiljöer. De fungerar också som en röst för sportfiskare och driver frågor som rör fiskerättigheter och bevarande av fiskeresurserna för nuvarande och kommande generationer.

Taggar
Webbs
Logo