PwC

PwC
Kort beskrivning
PwC, tidigare känt som PricewaterhouseCoopers, är en global professionell tjänstefirma som erbjuder revision, rådgivning och skatterådgivning till företag och organisationer över hela världen.
Beskrivning


Med sin omfattande expertis och globala närvaro arbetar PwC med att hjälpa kunder att lösa komplexa affärsproblem, främja hållbar tillväxt och skapa värde. Företaget erbjuder även tjänster inom riskhantering, företagsrådgivning och digital transformation. PwC strävar efter att bygga förtroende och bidra till att skapa en mer hållbar och framgångsrik affärsmiljö för sina kunder och samhället i stort.

Skicka ett meddelande till annonsören

Skriv gärna en kommentar

Kommentera

Webbs
Logo