Boverket

Boverket
Kategori
Kort beskrivning
Boverket är en svensk statlig myndighet som ansvarar för att utveckla och främja bostads- och samhällsplanering i Sverige.
Beskrivning


Boverket arbetar med att skapa hållbara och funktionella bostäder, trygga miljöer och goda levnadsförhållanden för invånarna. De ger råd och vägledning, utvecklar regelverk och föreskrifter inom områden som byggande, planering, energieffektivisering och tillgänglighet. De bidrar även till forskning och kunskapsspridning för att främja en hållbar och välplanerad boendemiljö i hela landet.

Skicka ett meddelande till annonsören

Skriv gärna en kommentar

Kommentera

Webbs
Logo