Artikelkatalog

Vad är en artikelkatalog?

En artikelkatalog är ett publiceringsverktyg på internet, och benämns även som artikelarkiv eller liknande.

Genom att publicera information om sin egen webbplats ökar sökmotorernas tycke för din hemsida och rankar den alltså högre upp i resultaten. Artikelkataloger finns i olika nischer, och det kan vara en god idé att sprida ut sina artiklar så ”naturligt” som möjligt. Om du hittar en tjänst som är starkt relaterad till din egen webbplats kan det vara bra att publicera en artikel i just den katalogen.

 

 

Artikelkatalog

Publicera i seriösa artikelkataloger

Publicera alltid välskrivna och seriösa texter i artikelkatalogerna. Dina texter kommer inte att godkännas om du gör ett slarvigt arbete. En artikel bör kretsa kring en satt rubrik – använd rubriken som ett ledord när du skriver ditt innehåll. På så vis kan du alltid hålla dig till ämnet och dessutom få med både andra nyckelord som är relaterade till ämnet. Genom att skapa ett värde för framtida läsare kommer din artikel dessutom att dra till sig betydligt fler ”Googlare”, som alltså får fram din skrivelse som ett sökresultat. Om man inte bedriver någon större kampanj för marknadsföring är de organiska sökresultaten ofta väldigt ”prisvärda” att satsa på. Det kostar endast din egen tid, och det kan vara stor skillnad mellan att inte skriva några artiklar alls och att lägga ned 1-2 timmar i månaden.

Sökmotorerna älskar unika formuleringar

Lägg aldrig upp en kopierad text i någon katalog eller publiceringsverktyg. Google och de andra sökmotorerna bestraffar ”dubbelt innehåll” väldigt hårt, och kräver alltså att alla hemsidor redovisar ett unikt och ”matnyttigt” innehåll. Det handlar om att de vill vara säkra på att leverera relevanta sökresultat – något som är väldigt viktigt för dem. I vissa fall kan vissa informationstexter likna varandra väldigt mycket. När man skriver om ett visst ämne kan det inte undgås att texten redan finns på andra webbplatser. Självklart är det inte straffbart att några få ord eller meningar ser likadana ut, men poängen är att man helt enkelt tjänar på att fylla hemsidan med bra och genomtänkt innehåll.

Artikelkatalog eller länkkatalog?

Det finns få exakta direktiv inom sökmotoroptimering. Det finns istället fingervisningar om vad sökmotorerna uppskattar hos en webbplats. Att publicera länkar i länkkataloger och länkarkiv kan vara ett enkelt sätt att få några inlänkar/”backlinks” till den egna webbplatsen. Generellt bör man fokusera på att lägga upp dessa länkar på Svenska kataloger. Om din hemsida har inlänkar från flera olika länder kan sökmotorerna bli förvirrande, och antingen straffa din webbplats eller att de visar dig längre ned i de Svenska sökresultaten.

 Några fördelar med att använda artikelkataloger:

  • Det finns många som är gratis
  • Ett snabbt sätt att få marknadsföring
  • Bra för SEO
  • Seriösa katalogtjänster är värdefulla inlänkar
Webbs
Logo