Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering (SEO)

Vi tar här upp några enklare tips på åtgärder och synsätt för att lyckas göra din hemsida synlig bland sökmotorer genom så kallad sökmotoroptimering. Samla gärna in information från flera källor och prova dig fram. Genom att få lite bättre insikt i vilka webbplatser Google vill ranka ranka högt i sökresultaten kan du börja bocka av dessa delar av optimeringen en efter en. Det kan handla om att skapa länkar, utveckla innehållet på hemsidan eller att marknadsföra den på andra sätt som resulterar i att det skapas länkar till dig.

Varför är sökoptimering så viktigt?

Sökmotoroptimering är ett kostnadseffektivt sätt att påverka antalet besökare till sin webbplats. Genom att optimera webbplatsen mot ett eller flera specifika sökord kan man ”locka” till sig besökare som ofta står nära ett köpbeslut. Kontakta oss för hjälp med sökmotoroptimering av din webbplats.

sökmotoroptimering-on-page

On page SEO i korthet:                    

  • Skapa innehåll på alla sidor (Gärna 500 ord)
  • Sätt relevanta rubriker
  • Alt-taggar på alla bilder
  • Använd sökorden ”lagom” mycket
  • Döp sidorna till vad de handlar om

sökmotoroptimering-off-page

Off page SEO i korthet:

  • Skapa externa länkar till din webbplats
  • Peka länkarna till både undersidor & startsidan
  • Använd publiceringsverktyg eller sprid info & länkar på andra sätt
  • Koppla hemsidan till sociala medier

[rtbs name=”sokmotoroptimering”]

Sökmotoroptimering: On-page

Genom att skapa innehåll som är tänkt att utbilda och/eller informera blir det mesta ”rätt” från början. Din hemsida ska ha en tydlig röd tråd och kunna fungera som informationskälla när någon som letar information på ämnet. Skriv därför alla texter med din ”röda tråd” i åtanke och lägg några extra minuter på varje ny publicering som görs. Publicera endast unika texter på hemsidan och i eventuella ”artiklar”.

Optimering & tydlighet

Det kanske mest grundläggande är att sätta rubriker på alla sidor. Självklart ska rubrikerna överensstämma med sidornas innehåll. Fokusera på ett huvudsökord per sida och använd det så naturligt som möjligt i texter och rubriker. Att överdriva med sökordet/sökfrasen kan straffa sig. Google tycker inte om att sökord rabblas upp utan värdesätter användarvänliga & informativa sajter.

Bildfiler i sökresultaten

Ett enkelt sätt att göra innehållet mer tydligt är att döpa alla bildfiler till vad bilderna föreställer, eller att de på något sätt kan ge en hint om vad bilden faktiskt föreställer. Bilden behöver även en ”titel” och en ”alt-tag” som består av samma samma information. Genom att göra detta kommer dina bilder börja dyka upp i exempelvis Google-bildsök, men det gör även att de sidor som bilderna ligger på får bättre förutsättningar att klättra några placeringar. Alltså: om sökmotorerna inte vet vad dina bilder föreställer kommer de inte att visas i sökresultaten för speciellt många.

Sökmotoroptimering: Off page

Hemsidor blir starkare av att få länkar från andra. Genom att skapa länkar som pekar mot den egna webbplatsen ökar hemsidas länkkraft och förutsättningar att synas i sökresultaten. Om ingen extern webbplats länkar till dig anser inte sökmotorerna att ditt innehåll kan vara speciellt värdefullt för deras användare.

Vilka länkar är bäst?

Vilka ”inlänkar” eller ”backlinks” som är mest värdefulla beror helt på vad din webbplats handlar om. Om du exempelvis har en hemsida om Böcker är det självklart värdefullt att få en länk från en redan ansedd sida som handlar om böcker.

Länka till flera av dina undersidor

När du länkar till din webbplats är det bra om du länkar till olika undersidor som är optimerade efter utvalda sökord. Efter en tid kommer de flesta länkar förmodligen ändå att peka mot din startsida. Optimera artikeln på samma sätt som en vanlig hemsida och länka med en ”ankartext” som är lika med ditt sökord/sökfras.

Publicera lagom mycket

Skapa inte för många länkar på en och samma gång. Publicera heller aldrig en text som redan finns på internet. ”Dubbelt innehåll” är något som sökmotorerna jobbar hårt för att hitta, och det kommer att straffa sig väldigt hårt om du försöker med denna ”genväg”.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering allt viktigare

Sökmotoroptimering eller ”SEO” (Search Engine Optimization) blir allt viktigare eftersom tidiga resultat i sökmotorerna kan vara skillnaden mellan succé och fiasko för många företag. För verksamheter som bedriver försäljning av varor eller tjänster är placeringarna i sökresultaten i det närmaste ovärderliga.

Tar det lång tid att lära sig SEO?

För att lyckas med din optimering behöver du förstå några enkla grunder. Hur lång tid det tar att lära sig beror helt och hållet på hur din målsättning ser ut. Sökmotoroptimering är i det närmaste ett outtömligt ämne, och det kommer ständigt nya rön från experter. Skillnaden mellan att inte kunna något alls och att förstå grunderna kan dock vara väldigt värdefullt om du vill kunna klättra i sökresultaten. Genom att inte göra enkla misstag eller att åtminstone vidta de mest grundläggande åtgärderna kan du få ut det mesta av den tid du lägger ned.

Sökmotoroptimering & sunt förnuft

Egentligen är den mest övergripande tumregeln väldigt enkel. Det gäller att försöka använda ”sunt förnuft”. Att börja med optimeringen från noll handlar mycket om att skapa en illusion av att din webbplats har ett bättre ”rykte” än vad den egentligen har – alltså att det finns länkar från andra hemsidor till din webbplats. Google ser mycket positivt på dessa länkar och rankar generellt sett alltid de webbplatser med med flest inlänkar tidigt i  sina sökresultat. Det finns självklart flera faktorer som påverkar din ranking – inte minst innehållet på din egen hemsida. Det innebär att det dels är viktigt vara tydlig med att informera sökmotorerna om vad hemsidan handlar om, samtidigt som du behöver hjälpa till på traven genom att själv skapa dessa inlänkar som pekar mot din webbplats. Det gäller dock att inte publicera för mycket länkar på samma gång. Självklart anser Google är det onaturligt att en hemsida får 100 inlänkar redan första dagen, till exempel.

Redovisa hemsidans innehåll tydligt

För att få förbättrade placeringar behöver Google alltså förstå exakt vad din webbplats handlar om. Genom att redovisa detta på ett tydligt sätt ökar chanserna att din hemsida börjar visas tidigt av Google eller någon annan sökmotor. Sökmotoroptimering delas in i två olika kategorier; ”On-page” och ”Off page”- optimering, och detta tillhör då alltså on page-optimeringen.

Webbs
Logo