Forskning.se

Kategori
Beskrivning

Forskning.se är en webbplats för dig som är nyfiken på nya upptäckter och söker kunskap baserad på forskning.

På forskning.se kan du ta del av forskningsresultat från svenska lärosäten och forskningsinstitut, hitta vetenskapliga svar på frågor du undrar över och läsa fördjupande artiklar om vitt skilda ämnen.

Webbsidan finansieras av myndigheterna Vinnova, Forte, Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet, där redaktionen också har sin placering. Redaktionens arbete sker utan inflytande från finansiärerna.

Webbplats

Skicka ett meddelande till annonsören

Skriv gärna en kommentar

Kommentera

Webbs
Logo