Företagslån eller privatlån

Företagslån eller privatlån till Aktiebolaget

I grunden skiljer sig inte ett företagslån mot något annat lån. Det handlar om att låna pengar som sedan ska betalas inom en viss avtalad period. Men samtidigt kan företagslån inte likställas med privatlån vilket beror på att det finns vissa konkreta skillnader. Det är även detta som gör att man bör jämföra företagslån på ett annat sätt än privatlån. Säkerhet och krav för företagslån […]