KBT information

Välj rätt KBT-utbildning

Vad är KBT? Förkortningen KBT står för kognitiv beteendeterapi är ett sätt att behandla olika typer av tvångsbeteenden och störningar på det psykologiska planet. Här handlar det om psykoterapeutiska behandlingsmetoder som innebär att förändra patientens tankar, känslor och beteendemönster då dessa inte fungerar och leder till besvär att klara av ett normalt liv i det samhälle vi lever i. Inom KBT så arbetas det först […]