Stilren logotypdesign

Logotypdesigner för företag

Man kan säga att en logotyp fungerar som ett företags ansikte utåt, och kanske innebär detta att logotypens design är värd att lägga lite extra tid och tanke på. En logotypdesign återspeglar en verksamhets identitet och skall förmedla något om vad företaget arbetar med och är specialiserade på. Detta görs med små medel så som färger, typsnitt och symboler som tillsammans ger viktig information om en verksamhet. En logo är också ett sätt att öka igenkänningsfaktorn för ett företag och ett varumärke, och genom att använda den grafiska profilen aktivt kommer marknadsföringen få större och större genomslagskraft för varje satsning som görs.

Unik logotypdesign

En snygg och väl fungerande logotyp ska vara unik och enkel att förstå för potentiella och befintliga kunder. Även om det finns oändligt många alternativ för färg, form och element måste dessa verktyg användas för att på det enklaste möjligaste sättet förmedla sitt budskap. Man kan säga att det handlar om att hitta den kortaste möjliga vägen för att nå fram med det man vill berätta. En logotypdesign med allt för många detaljer riskerar att både tappa kundens intresse och helt enkelt se oseriös ut. Därför är enkelhet viktigt inom grafisk design i allmänhet.
De flesta färger symboliserar något specifikt, och detta kan återfinnas i stora företags logotypdesigner. Gröna grafiska profiler används ofta inom vård och omsorg, då grönt ses som en färg som skapar tillit och en känsla för att mänskliga värden står i centrum. Gult används ofta inom försäljning, bland annat för att illustrera priser eller för att sälja saker som ofta sker genom impulsköp, exempelvis lotter. Självklart behöver inte dessa ”regler” följas, men för att göra en lyckad grafisk profil kan det vara en god idé att i alla fall känna till de enklaste grunderna för vad olika saker symboliserar.

Webbs
Logo