Fackförening

Fackförbundet ST
Kategori
Kort beskrivning
Fackförbundet ST är en svensk fackförening som organiserar och företräder statligt anställda.
Beskrivning


Med över 100 000 medlemmar verkar ST för att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor, löner och anställningstrygghet. De driver även frågor kring jämställdhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling. ST är involverade i kollektivavtalsförhandlingar och erbjuder sina medlemmar stöd och rådgivning vid arbetsrelaterade frågor och konflikter. Fackförbundet ST är en viktig röst för de anställda inom den statliga sektorn i Sverige.

Webbplats
Unionen
Företag
Kategori
Kort beskrivning
Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän och har över 600 000 medlemmar.
Beskrivning


Organisationen företräder medlemmarna i arbetslivsfrågor och arbetar för att förbättra deras löner, arbetsvillkor och trygghet. Unionen erbjuder även stöd och rådgivning till medlemmarna vid arbetsrelaterade frågor och konflikter. De driver även kampanjer och initiativ för att främja jämställdhet, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Unionen spelar en central roll i att skydda och främja intressen för tjänstemän på den svenska arbetsmarknaden.

Webbs
Logo