Energi

Energimyndigheten
Kategori
Kort beskrivning
Energimyndigheten är en svensk statlig myndighet som arbetar för att främja hållbar och effektiv energianvändning. De driver initiativ och projekt för att öka energieffektivitet, främja användning av förnybar energi och minska klimatpåverkan.
Beskrivning


Energimyndigheten ger råd, stöd och finansiella resurser till företag, kommuner och privatpersoner för att främja energiomställning och innovation. De ansvarar även för att övervaka och rapportera energistatistik samt utveckla energirelaterade policys och regler. Energimyndigheten spelar en viktig roll i att främja Sveriges övergång till en hållbar och klimatvänlig energisektor.

Taggar
Webbs
Logo