Vetenskap

Forskning.se
Företag
Kategori
Beskrivning

Forskning.se är en webbplats för dig som är nyfiken på nya upptäckter och söker kunskap baserad på forskning.

På forskning.se kan du ta del av forskningsresultat från svenska lärosäten och forskningsinstitut, hitta vetenskapliga svar på frågor du undrar över och läsa fördjupande artiklar om vitt skilda ämnen.

Webbsidan finansieras av myndigheterna Vinnova, Forte, Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet, där redaktionen också har sin placering. Redaktionens arbete sker utan inflytande från finansiärerna.

Webbplats
Illustrerad vetenskap
Kategori
Beskrivning

Illustrerad Vetenskap är ett internationellt vetenskapligt magasin. Läs vetenskapsnyheter på flera språk.

Webbplats
Vetenskapsrådet
Kategori
Beskrivning


Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Webbs
Logo