Konsultverksamhet

Expowera
Beskrivning:

Expowera startades tidigt på våren år 2003. Målet var främst att hjälpa mindre företag att utvecklas, minimera risker, undvika kostsamma misstag m.m

Webbplats: Expowera.se