Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen
Kort beskrivning
Arbetsförmedlingen är en svensk myndighet som hjälper arbetslösa och arbetssökande att hitta arbete samt stödjer arbetsgivare i rekryteringsprocessen.
Beskrivning


Genom att erbjuda arbetsförmedlingstjänster, karriärrådgivning och arbetsmarknadsinformation spelar Arbetsförmedlingen en central roll i att underlätta matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. Myndigheten tillhandahåller också olika stödprogram och utbildningsmöjligheter för att främja sysselsättning och kompetensutveckling. Arbetsförmedlingen är en viktig aktör för att främja en effektiv och inkluderande arbetsmarknad i Sverige.

Send Message

Skriv gärna en kommentar

Kommentera

Webbs
Logo