kiropraktor behandling

Vad innebär bra kiropraktikbehandling?

Enligt Wikipedia handlar kiropraktik främst om att behandla olika ryggbesvär. Delvis är detta rätt men en kiropraktor behandlar även ofta nacke, ben och armar. Det är snarare en behandlingsform än en behandling knuten till just en specifik kroppsdel.

Den person som utövar kiropraktik kallas oftast för kiropraktor. Ordet kommer från grekiskans chiro samt praktos. Chiro betyder händer och praktos betyder ”att göra”. Med andra ord är detta en behandlingsform där kiropraktorn jobbar mycket med händerna.

Målet med behandlingsformen är att återställa ursprunglig funktion i muskler, leder och nervsystemen. Detta genom främst olika justeringar av leder, muskler och liknande.

Hur många gånger man behöver gå till kiropraktor beror helt och hållet på problemet som uppstått och hur länge man gått med detta. I många fall fås en remiss från exempelvis hälsocentralen och i detta fall kostar inte besöket speciellt mycket. Man har även rätten att uppsöka kiropraktor på egen hand men då får man räkna med att betala fullt pris.

Många tror att det enbart handlar om smärtor i leder eller muskler som orsak till besök till en kiropraktor. Men det kan lika gärna handla om återkommande huvudvärk, yrsel eller bröstsmärtor. Det är inte sällan som smärtan uppkommer på en del av kroppen men att orsaken till smärtan ligger någon annanstans. Exempelvis kan det vara en led som ligger i kläm men där smärtan visar sig i slutet av leden.

För en kiropraktor handlar det därmed i första hand om att diagnostisera problemet för att sedan kunna ge rätt behandling. Många gånger erbjuds även rehabilitering eller övningar som är förebyggande för att inte smärtan ska uppstå eller återkomma.

Stort förebyggande arbete

Just det förebyggande arbetet är kiropraktorns arbete på många större arbetsplatser. För att minska antalet sjukskrivna hyrs en kiropraktor in som kan hjälpa till med övningar, problemlösning och tips för att inte klassiska problem ska uppstå så som huvudvärk och nack- och ryggbesvär.

 Utbildning

Idag finns inte någon utbildning på akademisk nivå för den som vill bli kiropraktor. Sedan 1983 har utbildning skett på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan som ligger i Solna. Det kan tyckas låta bakvänt att detta inte ska klassas som ”akademisk nivå” när det heter högskola. Men orsaken är att utbildningen inte har någon reglering i högskoleförordningen. Däremot är utbildningen under tillsyn av Högskoleverket.

Man kan alltså få CSN-stöd för att gå utbildningen men den ger inte några högskolepoäng.

Sammanlagt är utbildningen fem år inklusive en praktikperiod. Efter avslutad studietid kan man ansöka om legitimation hos socialstyrelsen.

 

Lämna ett svar