Framtiden är ekologisk

Ekologiskt motverkar klimatförändringar

Världens klimat möter allt mer problematik. Regnskog skövlas, naturkatastrofer inträffar allt oftare och dessutom stiger antalet cancerpatienter globalt. Vad beror detta på? Svaren kan variera beroende på vart man söker, och även om det inte är ett problem som är är enkelt eller snabbt att lösa är det viktigt att människan tar problematiken på stort allvar.

Kemikalier i kläder

Kemikalier som innehåller farliga ämnen används för att bespruta odlingar på många platser i världen. Bomull som ofta odlas i fattiga länder saknar resurser och statlig kontroll, vilket innebär att billiga besprutningsmedel används. Ett kortsiktigt tillvägagångssätt som gör mer skada än nytta. I genomsnitt går det åt ungefär 3 kilo kemikalier vid framställningen av en vanlig t-shirt och ca 29 000 liter vatten(!) för att producera ett kilo bomull, och då är denna bomull dessutom ofta hälsofarlig. Orättvisa löner och livsfarliga arbetsförhållanden är ett stort problem inom textilindustrin globalt, och eftersom de statliga krafterna ofta ligger efter i regleringen hamnar ofta ansvaret på oss konsumenter istället. Vilka val vi gör innebär stor skillnad för många runt om i världen, och dessutom är det vi gör idag det som formar världen i morgon. I en vanlig textilproduktion används ett råmaterial, därefter en process där textilier tvättas, färgas, vävs och inte sällan avslutas processen med ytbehandlingar.

Ekologiska barnkläder

Genom att köpa ekologiska kläder och ekologiska barnkläder gör vi något för att förändra den negativa riktning vi är på väg i. Dessutom ser vi till att vi själva och våra barn slipper vara i närheten av material som har framställts på sätt som kan vara mycket skadliga för hälsan.

Webbs
Logo