träprodukter

Träprodukter för alla

Lundasnickerier AB har sin maskinpark på Gastelyckan i Lund där både större och mindre beställningar hanteras. Vi strävar efter att ta fram unika produkter inom finsnickeri för både privatpersoner och företag. Det finns en medvetenhet om att det är få material som kan utformas på så många olika sätt som trä. Det är med stolthet vi kan deklarera att branschens främsta snickare ingår i företaget, […]