Många internetanvändare känner sig otrygga på nätet, enligt senaste undersökningen

En rapport från 2022 om Svenskarna och tryggheten på internet visar att många internetanvändare undviker att vara aktiva på nätet på grund av känslan av otrygghet och tekniska problem, rapporterar Internetstiftelsen.

Undersökningen visar att 94 procent av befolkningen i Sverige använder internet och 90 procent gör det dagligen. Därmed har internetanvändningen inte förändrats jämfört med föregående år. Rapporten pekar på att coronapandemin har ökat användningen av digitala tjänster, och fler känner sig bekväma med att handla och använda nätet för samhällstjänster.

Undersökningen visar att 85 procent av befolkningen har e-handlat det senaste året, och kläder och presenter är de vanligaste produkterna att köpa online. Dessutom har användningen av mobilt Bank-id ökat med 24 procentenheter jämfört med 2021. Även äldre människor blir allt mer bekväma med digitala tjänster, men de stöter fortfarande på tekniska hinder och känner sig osäkra på nätet.

Enligt undersökningen är teknikens komplexitet en stor utmaning för äldre internetanvändare. Cirka 65 procent av pensionärerna upplever svårigheter med tekniken, från att förstå tekniska termer till att hantera systemmeddelanden. Detta har blivit ett hinder för deras internetanvändning, och det krävs större insatser för att inkludera alla åldersgrupper i den digitala utvecklingen.

En annan intressant observation är att trots ökningen av digitala bedrägerier är det främst personer i åldern 30-50 år som drabbas. Över hälften av internetanvändarna har fått bluffmejl eller bluff-sms, vilket är det vanligaste bedrägeriet. Samtidigt vill 81 procent av internetanvändarna skydda sin personliga integritet och vidtar olika åtgärder för att uppnå detta.

För att läsa hela rapporten Svenskarna och internet 2022 och få mer information om digitaliseringen av Sverige och våra digitala liv, besök Internetstiftelsen.se

Skriv gärna en kommentar

Kommentera

Webbs
Logo