Välj rätt KBT-utbildning

Vad är KBT?

Förkortningen KBT står för kognitiv beteendeterapi är ett sätt att behandla olika typer av tvångsbeteenden och störningar på det psykologiska planet. Här handlar det om psykoterapeutiska behandlingsmetoder som innebär att förändra patientens tankar, känslor och beteendemönster då dessa inte fungerar och leder till besvär att klara av ett normalt liv i det samhälle vi lever i. Inom KBT så arbetas det först och främst med att få den drabbade att acceptera sig själv och dennes omgivning i nuet och i framtiden istället för att se till det förflutna. Som behandlingsmetod har KBT funnits under ganska lång tid, men det är på senare år som det har accepterats som en erkänd behandlingsmetod för många olika psykologiska åkommor.

Vid vilka tillstånd kan KBT behandling vara ett bra alternativ?

Från början så introducerades KBT som en alternativ behandling för de som led av tvångsbeteenden, depression och självskadebeteenden. Under lång tid så sågs denna metod som någon typ av kvacksalveri, men visade sig efter åtskilliga studier och forskningsrapporter verkligen ge en effektiv och dokumenterad hjälp inom dessa områden. I och med detta så har KBT fått mycket uppmärksamhet som behandlingsmetod, och numera så används detta till många flera olika känslo- och beteendemönster. Några exempel på detta är missbruk, ätstörningar, social fobi, smärta och många andra olika beteenden som kan vara ett problem i det dagliga livet.

KBT utbildning och vad som krävs för att arbeta med kognitiv beteendeterapi

Idag finns det många utbildningar inom KBT och dessa är grundläggande för att du ska vara behörig för att arbeta med kognitiv beteendeterapi. De utbildningar som finns har satts i olika steg, där du börjar med steg 1 för att anses ha en KBT-utbildning. De som idag arbetar med KBT kallas för psykoterapeuter, varvid det då naturligtvis kommer att behövas en underutbildning som psykoterapeut för att kunna ta till sig och få behörighet att arbeta med kognitiv beteendeterapi.

Hur hittar du bra KBT utbildning

När det gäller bra KBT utbildning så kan du idag hitta denna nya effektiva gren inom behandlingar av olika psykologiska störningar på många platser. Här gäller det då att hitta en relevant KBT-utbildning, som verkligen ger dig den kunskapen som behövs för detta yrke. Att ha en bra KBT-utbildning är något som kommer att ge mycket hjälp till både dig som vårdgivare och för dina patienter, då detta kan vara en mycket påfrestande och jobbig behandlingsmetod både för den som är vårdgivare och för patienten.

En relevant utbildning hittas oftast enklast på nätet där du lätt kan söka bland alla de som erbjuder dessa utbildningar. Vad du ska se till i ditt val är att du verkligen får en utbildning som innehåller alla de olika kunskaper som kan komma att behövas i ditt fortsatta yrkesliv som psykoterapeut. Ibland kan det också vara så att det föreligger olika intagningskrav på dessa utbildningar, så var noga med att läsa dessa så att du säkert vet att du har de meriter och kunskaper som behövs för att få tillgång till den utbildning du väljer.

Webbs
Logo