Hjärtstartare räddar liv på arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör ha en hjärtstartare

En heltidsanställning innebär ofta att du lägger fler timmar på ditt jobb än vad du lägger på sömn. I varje fall under vardagar. Arbetsplatsens miljö får stor betydelse och det är förstås också därför som Arbetsmiljöverket hela tiden jobbar med att utveckla sina föreskrifter för arbetsmiljö så att de verkar för bättre arbetsplatsklimat i Sverige. Målet är att man ska minska den arbetsrelaterade ohälsan. Det är också viktigt att ha verktygen som kan behövas för att rädda liv. Idag så bör arbetsplatser investera i en hjärtstartare då det finns moderna maskiner för varje hjärta som är enkla att använda och som kan göra den stora skillnaden mellan liv och död.

Så ska en första-hjälpen-låda se ut

En första-hjälpen-låda ska vara enkel att känna igen. Den kan till exempel vara grön med ett vitt kors på, eller så finns den i ett skåp som är tydligt utmärkt i detta syfte. Det är viktigt att man med jämna mellanrum ser över innehållet i denna låda. Med första hjälpen så menas det att man tar hand om skadade personer eller någon som har blivit akut sjuk. Man gör då det som måste göras på en gång och som inte kan vänta på personal i en ambulans. Om man har en hjärtstartare så kan det få stor betydelse. Varje minut är som ett år då ett hjärta har stannat och även om ambulansen är på väg så är det inte säkert att den hinner fram så snabbt som krävs.
I lådan med första-hjälpen utrustning så ska det givetvis finnas sårtvätt och plåster. Man ska ha förband för större skador så att man kan stoppa blödningar. Det är också bra om det finns någon form av handbok som talar om vad man kan göra i olika situationer. Man bör också lägga till engångshandskar och munskydd som personer som vårdar kan använda sig av.

En plan för krissituationer

Alltfler arbetsplatser inser att man måste ha en plan för krissituationer. Även om det finns första hjälpen och hjärtstartare på plats så är det inte säkert att det här ger större säkerhet om ingen vet vad som gäller. Att plåstra om ett sår då och då är ingen större sak, men när en person faller ihop eller inte kan andas så måste det finnas personer på jobbet som vet vad som ska göras. Att ge anställda en intern utbildning i första hjälpen är klokt. Dessutom så bör man med jämna mellanrum gå igenom var utrustningen för första hjälpen finns och hur den ska användas.
Det är i första hand chefen på arbetsplatsen som har ansvaret vid en krissituation då någon blir allvarligt skadad eller sjuk. Man kan förstås också delegera ansvaret till en eller två personer som snabbt kan ta hand om sjuka på jobbet. Det ger en enorm trygghet att veta vad man ska göra då det bli kaotiskt. Den som leder insatsen kan snabbt delegera och se till att hjärtstartaren kommer fram samtidigt som det rings efter ambulans.

Webbs
Logo