Arbetslöshetskassa

Får du behålla ditt arbete?

Att ha arbete ser nog de flesta av oss som närmast en självklarhet.  Men om man tittar på arbetslöshetsstatistiken blir man snabbt varse att jobb inte är någon gudagiven mänsklig rättighet. Enligt den officiella statistiken är idag omkring 8% öppet arbetslösa i Sverige, men den faktiska siffran är avsevärt högre och ligger på omkring 18-19%. I Spanien är denna uppe i omkring 25%, vilket innebär att var fjärde invånare i Spanien saknar ett ordentligt arbete.

Efter detta sifferrabblande, är det läge att skifta fokus på denna artikel. Frågan jag vill att du som läsare tar med dig är hur säker är du på din anställning?

En del av oss svarar säkert självsäkert att vi alltid kommer ha jobb andra kanske tvekar en aning. Oavsett vilket ditt svar är, hoppas jag att du tar dig tid att läsa fortsättningen på denna text, den kunskap du får del av nedan kan nämligen göra så att du slipper en massa onödigt lidande.

Oavsett yrke

Oavsett vilket yrke du tillhör och om du är gammal eller ung, är det nästan alltid en mycket god idé att vara medlem i a-kassa.  Utan detta medlemskap kommer du nämligen endast ha rätt till ersättning motsvarande ett löjligt lågt grundbelopp på 320 kronor per dag. Man behöver inte vara raketforskare eller mattegeni för att förstå att denna arbetslöshetsersättning inte går att leva på.

Om du däremot är med i en a-kassa minst 12 månader innan du blir av med din anställning har du även rätt till en inkomstbaserad ersättning. Sammantaget innebär det att du kan få ut max 680 kr per dag (från i höst höjs ersättningen från a-kassa med ytterligare 230 kr per dag).  Med dessa pengar går det att överleva, men med en kompletterande inkomstförsäkring kan du behålla 80% av hela din lön.  Det är i regel idé att teckna en sådan försäkring om du tjänar 25000 kr per månad  eller mer.

Spara på egen hand

Tycker du ändå att du inte behöver någon a-kassa eller inkomstförsäkring, så gäller det att se till och börja spara pengar själv annars blir det som sagt svårt att klara livet utan lön. Att spara pengar är en viktig del i att ha en god ekonomi. Vid lån av pengar är det viktigt att man jämför lån och kostnader. Även den som sparar kan behöva ta ett lån någon gång.