bastu vid brygga

Bygg din egen basu

Det går att köpa flera olika bastumodeller i byggsats inklusive eller exklusive bastuaggregat. Men vill man ha den byggd exakt efter egna mått får man göra en egen skiss och bygga själv utifrån denna ritning.

Ritning

Ska man bygga en bastu i en redan befintlig byggnad är det främst invändigt som planering måste ske. Det som tillkommer om en bastu byggs från grunden är stomme och tak vilket byggs på samma sätt som en mindre friggebod.

Gör en ritnings uppifrån och en från sidan. Den uppifrån visar var ingången finns, hur långt det är till bänkarna, var aggregatet sitter samt var till- och frånluften ska flöda.

Bilden från sidan visar aggregatet men framförallt bänkarnas höjd från golvet samt dess bredd.

Stomme och isolering

Innerstommen kan byggas med 45*70mm reglar. Regla upp med ett avstånd på 60cm i centrummått. I och med att de är 45cm breda kommer isoleringen att passa perfekt i de rutor som skapas. Detta eftersom isolering är måttanpassad för regelbygge med 60cm centrummått.

Isolering kan ske med mineralullsskivor som är ca 70mm. I och med att det är en bastu bör man vara extra noga med att det inte skapas några onödiga skarvar där luften kan tränga ut. Det går både snabbare att få bastun varm och det blir mer ekonomiskt om man kan behålla värmen så mycket som möjligt.

Över isoleringen kan masonitskivor placeras. Dessa spikas eller skruvas fast mot underliggande regel. Se till att de skarvar som blir mellan skivorna kommer på reglerna.

Golv

Även på golvet börjar man med att regla upp. Här ska man däremot inte använda samma slags isolering som på väggarna. Köp speciell golvisolering och på dessa placeras spånskivor. På spånskivan läggs plastmatta som även ska gå upp en bit på väggarna. Detta i likhet med hur plastmatta går upp på väggarna i ett badrum.

Dörren

Enklast är att köpa en färdig bastudörr. Det går visserligen att köpa en vanlig innerdörr, isolera den, och sätta på panel. Men det är mycket jobb för att spara en mindre summa.

Montera gångjärn som stänger sig själva eller ha magnetlås på dörren. Det är viktigt att dörren lätt kan hållas helt stängd för att inte värmen ska flöda ut.

En dörr på en bastu ska alltid vara utåtgående ur ett säkerhetsperspektiv. Men även för att en inåtgående dörr skulle ta onödigt mycket plats av den lilla golvyta som finns. Något lås ska man aldrig ha och inte heller något vred.

Lämna ett svar