Bostadsrättsförening

Bra underhållsplanering och projektledning

Den stora bostadsbristen under senaste decennierna har som bekant trissat upp bostadspriserna till höga nivåer. Boendekostnaderna är högre än någonsin förr, i synnerhet i storstäderna. Att hålla nere avgifterna har därför blivit av största vikt för bostadsrättsföreningar, oavsett om deras fastigheter är nybyggda eller tillhör det äldre beståndet. Detta också ofta att bostadsrättsföreningar i sin spariver undlåter att överlåta underhållsplanering och projektledning till kunniga besiktningsmän och byggkonsulter. Att anlita en byggkonsult för att upprätta en underhållsplan ses som en onödig kostnad, och man litar på att de entreprenörer man anlitar för att utföra underhållsarbeten och renoveringar kan genomföra byggprojekten utan inblandning av en projektledare.

En professionell underhållsplan är en god investering, inte en kostnad

En bra underhållsplan för en bostadsrättsförening beskriver hur underhållet av fastighetens olika delar ska utföras. Det ska framgå VAD som ska göras, NÄR det ska göras och hur mycket det kommer att kosta. Genom att i god tid kunna planera för kommande underhållsarbeten och renoveringar finns det stora pengar att spara för en bostadsrättsförening. En kunnig byggkonsult kan också hjälpa till att planera projekten på ett sådant sätt att samordningseffekter uppnås. Genom att exempelvis samordna projekt som kräver byggnadsställning kan föreningen spara stora pengar. Dessutom blir väl samordnade projekt mer attraktiva för entreprenörerna att räkna på, och de lämnar således bättre pris i sina offerter. Underhållsplanen är dessutom ett viktigt verktyg som förhindrar att underhållsåtgärderna genomförs för sent. När bristerna blir synliga för en lekman kan det ofta vara i senaste laget. Kanske krävs det då exempelvis en större renovering av exempelvis fönster, istället för ett enklare och billigare målningsarbete. Att åtgärda fel och brister blir betydligt dyrare än planerat underhåll.

Bra bygg- och projektledning ger tryggare och billigare projekt

Kostnaden för att anlita en projektledare för byggledning av renoverings- och underhållsarbeten anses ibland stor. Bostadsrättsföreningar som vill hålla nere utgifterna upphandlar ofta arbetena själva och litar på att entreprenören kan sköta projektledningen. Detta är en inställning som till stor del beror på okunnighet om vad god byggledning egentligen innebär. En bra byggledare bör anlitas redan i planeringsstadiet, eftersom projektering och anbudsförfrågan är en viktig del av projektet. En lekman frågar ofta efter en offert för exempelvis “målning av fasad” medans en sakkunnig konsult preciserar mer exakt vilka delmoment arbetena ska omfatta. På så sätt minimeras risken för kostnader för tillkommande arbeten, dvs moment som tillkommer under arbetets gång och som ligger utanför vad som beskrivits i offerten. Projektledaren hjälper sedan till med upphandling och anbudsvärdering. När entreprenören valts ser projektledaren till att avtalet blir väl formulerat, håller i byggmöten, informerar alla parter om vad som sker i byggprocessen samt naturligtvis det allra viktigaste – säkerställer att arbetet blir väl utfört. Det är tyvärr inte alls ovanligt att bostadsrättsföreningar som sparat in på kostnaden för projektledning senare hamnar i tvist med entreprenören, vanligen angående att arbetet inte utförts på det sätt brf:en hade förväntat sig, eller angående kostnader för tillkommande arbeten som brf:en inte vill godkänna.
God underhållsplanering och projektledning kan således både spara pengar åt föreningen och gör dessutom livet som fastighetsägare mycket enklare och tryggare.

Lämna ett svar