Arbetslöshetskassa

Får du behålla ditt arbete?

Att ha arbete ser nog de flesta av oss som närmast en självklarhet.  Men om man tittar på arbetslöshetsstatistiken blir man snabbt varse att jobb inte är någon gudagiven mänsklig rättighet. Enligt den officiella statistiken är idag omkring 8% öppet arbetslösa i Sverige, men den faktiska siffran är avsevärt högre och ligger på omkring 18-19%. I Spanien är denna uppe i omkring 25%, vilket innebär att var […]