ESE-pods

ESE pods är framtiden

ESE pods är framtiden ESE pods är en espresso förpackad i ett pappersfilter och innebär ett fantastiskt sätt att göra en espresso på. ESE pods växer sig allt starkare på den svenska marknaden och framtiden ser ljus ut för denna produkt. Gentemot kapslar finns det rejäla fördel som ESE pods har. En av anledningar är den som man kan se ur miljösynvinkel. Kaffe kapslar görs […]