ekologiska-barnklader

Framtiden är ekologisk

Ekologiskt motverkar klimatförändringar Världens klimat möter allt mer problematik. Regnskog skövlas, naturkatastrofer inträffar allt oftare och dessutom stiger antalet cancerpatienter globalt. Vad beror detta på? Svaren kan variera beroende på vart man söker, och även om det inte är ett problem som är är enkelt eller snabbt att lösa är det viktigt att människan tar problematiken på stort allvar. Kemikalier i kläder Kemikalier som innehåller […]